Doelstellingen van de VZO

Belangen behartiging naar lokale overheden. 

Dit werd en wordt uitgevoerd door:

  • het deelnemen aan het voorzittersoverleg 4 maal per jaar
  • het directe contact tussen het bestuur en de ambtenaren of wethouders en burgemeester van de gemeente d.m.v. formeel of informeel overleg
  • het deelnemen aan het regio overleg met collega ondernemersverenigingen.

Dit gebeurt ongeveer 4 maal per jaar

Netwerken tussen leden onderling en leden van andere ondernemersvereningingen.

Dit wordt verzorgd door:

  • het organiseren van vergaderingen op locatie van bedrijven
  • het deelnemen aan de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in de gemeente Venray, waarbij onze vereniging actief is in de organisatie
  • het jaarlijkse uitstapje met feestavond

Het verzorgen van een positief imago van de plaatselijke ondernemers.

Dit wordt verzorgd door:

  • het organiseren van de jaarlijkse fietstocht
  • het verzorgen van kerstverlichting op het einde van het jaar

Het promoten van bedrijfsactiviteiten van de leden en evenementen.

Dit wordt verzorgd door:

  • de evenementborden welke in beheer van onze vereniging zijn
  • de dorpsplattegrond met hierin aangegeven de lokatie van de bedrijven van onze leden

Op landelijk en provinciaal niveau worden onze belangen behartigd door MKB Nederland en MKB Limburg. Zij behartigen onze belangen naar onze sociale partners zoals de vakbonden, en de landelijke overheid op gebied van wetgeving, regelgeving en infrastructuur.

Afdrukken