Doelstellingen van de VZO

Belangen behartiging naar lokale overheden. 

Dit werd en wordt uitgevoerd door:

  • het deelnemen aan het voorzittersoverleg 4 maal per jaar
  • het directe contact tussen het bestuur en de ambtenaren of wethouders en burgemeester van de gemeente d.m.v. formeel of informeel overleg
  • het deelnemen aan het regio overleg met collega ondernemersverenigingen.

Dit gebeurt ongeveer 4 maal per jaar

Netwerken tussen leden onderling en leden van andere ondernemersvereningingen.

Dit wordt verzorgd door:

  • het organiseren van vergaderingen op locatie van bedrijven
  • het deelnemen aan de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in de gemeente Venray, waarbij onze vereniging actief is in de organisatie
  • het jaarlijkse uitstapje met feestavond

Het verzorgen van een positief imago van de plaatselijke ondernemers.

Dit wordt verzorgd door:

  • het organiseren van de jaarlijkse fietstocht
  • het verzorgen van kerstverlichting op het einde van het jaar

Het promoten van bedrijfsactiviteiten van de leden en evenementen.

Dit wordt verzorgd door:

  • de evenementborden welke in beheer van onze vereniging zijn
  • de dorpsplattegrond met hierin aangegeven de lokatie van de bedrijven van onze leden

 

Afdrukken